Läs mer genom att trycka här:

Tidigare planerades det för att Mälarenergi Elnät AB skulle lokalisera kontorsverksamhet på fastigheten Förposten 1, på Viksäng. Nyligen beslutades det att projektet skulle avslutas och den påbörjade detaljplanen dp 1946 för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng, Västerås, har avskrivits. Platsen kan däremot anses vara lämplig för byggnation av förskola och bland annat Ekhamra förskola är lokaliserad på området. Utifrån att det redan finns en påbörjad detaljplan för fastigheten, och att det råder stor platsbrist av förskoleplatser på östra delen av staden, föreslår Moderaterna i förskolenämnden att man utreder möjligheten att lokalisera en förskola på den aktuella platsen. Förskolan kan antingen drivas i stadens regi eller i privat regi.