Läs mer genom att trycka här:

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola som idag erbjuds via olika alternativa utförare. Det är en efterfrågad verksamhet som möjliggör för familjer att finna en verksamhet som passar just deras barn. Många av de som bedriver verksamhet upplever att förutsättningarna att driva pedagogisk omsorg har försämrats och det finns nu en stor oro även hos de familjer som valt pedagogisk omsorg för sina barn, att verksamheterna ska tvingas att lägga ned. 

För att ge tydliga signaler att pedagogisk omsorg är en viktig verksamhet som vi vill ska finnas för föräldrar att kunna välja i Västerås behöver förskolenämnden vara tydliga och uttala detta.