Förskolenämnden
Nämndinitiativ gällande ”min vän polisen”
Läs mer genom att trycka här: Initiativet handlar om ett samarbetsprojekt mellan förskola och polis med syfte att skapa en positiv bild av polisen som ger barnen en känsla av trygghet. Polisen har varit delaktig i framtagandet av detta initiativ.
Nämndinitiativ gällande områdesanalys Dingtuna, Rytterne och Kvicksund
Läs mer genom att trycka här: En områdesanalys bör påbörjas omgående för att tydliggöra för hur platssituationen ser ut och snabbt komma fram till en åtgärdsplan så att vi kan säkerställa att barn får plats på förskolor i deras närområden.
  • 1
  • 2

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se