Tryck här för att läsa mer:

”Svensk industri saknar flera generationer av ingenjörer. Vi ser minskande antal elever på natur och teknikprogrammen och på universitet och högskolor, något som påverkar svensk konkurrenskraft.

Mälardalens universitet (MDU) arbetar aktivt för att motivera elever välja naturprogrammet på gymnasieskolan och teknisk universitetsutbildning. MDU är även delaktiga inom initiativet ”Unga Forskare”.

MDU kan besöka skolor och skolor kan besöka MDU. Professor Martin Ekström är kontaktperson på MDU. Tyvärr har få träffar organiserats i Västerås skolor.

https://www.mdu.se/samverkan/samverkan-med-privat-och-offentlig-sektor

Unga Forskare grundades 1977 och består idag av nära 50 föreningar med över 7000 medlemmar. Verksamheten drivs av ungdomar. Elever på skolor bildar föreningar som ansluts till Unga Forskare. Unga Forskare erbjuder stöd och hjälp inklusive finansiellt stöd till lokala föreningar. Man arrangerar även utställningar, seminarier och tävlingar. Många universitet och företag stödjer Unga Forskare. Tyvärr arrangeras inte någon regionfinal för Västmanland varför våra elever inte har möjlighet att delta i Unga Forskares tävlingar.

Vi föreslår att:

  • Ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra besök från MDU i stadens grund och gymnasieskolor för att inspirera till naturvetenskaplig / teknisk utbildning
  • Ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra besök från Unga Forskare i stadens grund och gymnasieskolor
  • Ge förvaltningen uppdrag att marknadsföra Unga Forskare i Västerås skolor
  • Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att arrangera den regionala deltävlingen av utställningen Unga Forskare 2024