Tryck här för att läsa mer:

”Nämnden har fått sig rapporterad om delvis mycket hög frånvaro av elever från de flesta gymnasierna men ingen tydlig åtgärdsplan för att komma till rätta med problemet. Vissa skolor kan ha över 20 % frånvaro. I samband med stundetkortegen genom staden blev detta problem om hög frånvaro tydlig då ett flertal av vagnarna var dekorerade med uppgifter om hög frånvaro som t ex vi har högre frånvaro än procenten i en flaska vodka eller inte ens idag har vi 100 % närvaro.

Närvaro på lektioner är extremt viktigt för att inhämta kunskap och då Västerås gymnasieskolor generellt har för många ungdomar som lämnar utan gymnasieexamen kan man dra slutsatsen att hög frånvaro har ett direkt samband med att för få erhåller gymnasiexamen efter tre år.
Det är därav viktigt att nämnden får en löpande information ner på klassnivå över frånvaron. Genom att fokusera på problemet och ha en kontinuerlig uppföljning på månadsbasis blir det en fokus på frågan och ger en tydlig signal att nämnden ser närvaro som en extremt viktig parameter att jobba med för mentorer och rektorer.
Moderaterna vill därav att nämnden beslutar att nämnden månadsvis erhåller närvaro på klassnivå för samtliga gymnasieklasser inom Västerås Stad.”