Tryck här för att läsa mer:

Vid ett stort antal kontakter med olika aktörer som sökt bygglov framkommer att Västerås stad ställer så kallade särkrav på sökanden i bygglovsärenden. Det vill säga krav på handlingar som inte specificeras på hemsidan, i PBL eller detaljplan.