Läs mer genom att trycka här:

Västerås är en teknik- och ingenjörsstad som ligger i framkant när det gäller robotteknik. Det känns därför självklart att se över möjligheten att även Västerås inför automatiserade bygglov där så är möjligt. Genom att rutinärenden automatiseras frigörs tid för handläggarna att hantera mer komplicerade ärenden och därmed kan både effektivitet och kvalitet öka.