Byggnadsnämnden
Nämndinitiativ gällande helhetsgrepp kring byggnation i Barkarö
Läs mer genom att trycka här: Barkarö är ett av Västerås mest populära och eftersökta områden att bosätta sig i. Därför är det av stor vikt att möjliggöra för fler bostäder i Barkarö samt att de planer som tas fram blir så ändamålsenliga som möjligt. När konjunkturen vänder vore det mycket lägligt att ha färdiga detaljplaner i ett område som Barkarö.
Nämndinitativ-komplettering av detaljplaner
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitiativ uppmärksamma Curt Nicolins gärning
Läs mer genom att trycka här:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se