Grundskolenämnden
Nämndinitiativ om att utreda kostnaden för arbetskläder för personal i särskolan
Tryck här för att läsa mer: ”Arbetet i särskolan är oerhört viktigt och våra verksamheter i Västerås är fyllda av eldsjälar som lägger ner tid, energi och kraft på våra elever. Många lägger ner tid utöver ordinarie arbetstid och gör verkligen det lilla extra. Samtidigt är arbetet till viss del riskfyllt. Barn som inte alltid är […]
Nämndinitiativ om att införa syskonförtur som ett av flera urvalsgrunder till den kommunala skolan 
Tryck här för att läsa mer: Valet av skola är för många familjer ett av de viktigaste besluten som fattas. Bar- nens framtid är i fokus men också möjligheten att få ihop livspusslet. Idag använ- der inte den kommunala skolan urvalsgrunden syskonförtur utan använder sig en- bart av den relativa närhetsprincipen. Detta har inneburit att […]
Nämndinitiativ om Skolskjuts under utredningstiden
Tryck här för att läsa mer: Nu verkar det ha hänt igen. Elevers skolgång blir kraftigt påverkade och i vissa fall försämrade pågrund av plötsliga omläggningar i barns skolskjuts. Utan en barnkonsekvensanalys ändras bussturer från en dag till en annan. Bussturer som gått så länge många av oss kan minnas. Det är självklart inget som […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se