Läs mer genom att trycka här:

Initiativet handlar om ett samarbetsprojekt mellan förskola och polis med syfte att skapa en positiv bild av polisen som ger barnen en känsla av trygghet. Polisen har varit delaktig i framtagandet av detta initiativ.