Läs mer genom att trycka här:

En områdesanalys bör påbörjas omgående för att tydliggöra för hur platssituationen ser ut och snabbt komma fram till en åtgärdsplan så att vi kan säkerställa att barn får plats på förskolor i deras närområden.