Läs mer genom att trycka här:

Barkarö är ett av Västerås mest populära och eftersökta områden att bosätta sig i. Därför är det av stor vikt att möjliggöra för fler bostäder i Barkarö samt att de planer som tas fram blir så ändamålsenliga som möjligt. När konjunkturen vänder vore det mycket lägligt att ha färdiga detaljplaner i ett område som Barkarö.