folkomröstning
Motion om att genomföra folkomröstning om nya stationen
Majoriteten i Västerås har drivit igenom ett genomförandebeslut om nytt resecentrum som grundar sig på en detaljplan som kommunfullmäktige inte har fått ta del av. När ärendet minoritetsåterremitterades snabbinkallades det istället till ett nytt kommunfullmäktige utan att någon hänsyn togs till återremissen och utan att man studerade förslaget Resecentrum 2.0. Brådskan grundar sig i att för att […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se