Nämndintiativ
Nämndinitativ gällande ökat fokus på näringslivsmark
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitiativ: beakta minde företagsenheter vid fastighetsförsäljning av vård-,skola och omsorgslokaler
Läs mer genom att trycka här:
Nämndinitativ-komplettering av detaljplaner
Läs mer genom att trycka här:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se