Motioner
Mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad 2021-10-07
Näringslivsklimatet i Västerås fortsätter att försämras. Västerås sjunker i Svenskt näringslivs ranking. Åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande nivå, men varje nämnd i staden behöver också rannsaka sig själva. I de flesta nämnder finns det åtgärder att vidta, och många mindre åtgärder kan sammantaget betyda mycket för att förändra den upplevda attityden från kommunen gentemot näringslivet […]
Namngivning av plats-torg eller gata i Västerås 2021-04-14
Vi moderater och kristdemokrater sluter upp bakom det uppmärksammade konstaterande som Biskop Mikael Mogren så förtjänstfullt lyft fram. Det faktum att vi från Västerås har en av Sveriges främsta kvinnliga förkämpar för allmän och lika rösträtt i Sverige, Lydia Wahlström. Läs mer:
Code of conduct I Västerås
Flera händelser den senaste tiden visar på att det finns ett behov av en levande diskussion om hur vi bemöter varandra. Flera akuta åtgärder behöver vidtas men också behövs ett långsiktigt arbete med attityder och bemötande. Läs mer:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se