Vi moderater har under lång tid drivit frågan om en väg in för näringslivet. Idag finns funktionen även om tjänsten behöver bli bättre känd. På samma sätt skulle Västerås stad behöva etablera en väg in för civilsamhället.

Civilsamhället gör fantastiska insatser för många utsatta. Föreningslivet ger också många unga den meningsfulla fritid som så många behöver. Utan civilsamhället skulle Västerås inte vara den stad det är idag. Civilsamhället ger förutsättningar för utveckling. Varje krona satsad på civilsamhället ger mångdubbelt tillbaka. Aktiviteter som inte skulle förverkligas om de var i en kommunal organisation.

Klicka här för att läsa mer: