Motioner
Integrationskrisen är vår tids ödesfråga
Den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav och goda förutsättningar att bli en del av samhället. En lyckad integration kommer att gynna individen, Västerås och Sverige. Och den griper in i nästan alla politiska områden: jobben, skolan, gängbrottsligheten, bidragen, trångboddheten och barns möjligheter att lyckas i framtiden. Läs mer:
Skydda vårt dricksvatten 2021-06-17
Västerås sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning, miljögifter och fysiska förändringar. Flera vattendrag leder till slut ut i Mälaren, som är vår dricksvattentäkt. När det inte finns framtida vattentäkter utpekade och allt förlitar sig på att Mälaren ska vara vårt dricksvatten så behövs åtgärder. Läs mer:
Dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
Läs mer:

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se