En av de viktigaste delarna i en demokrati är att handlingar och beslut är tydliga och begripliga. Alla ska kunna läsa handlingar och förstå de beslut som kommunen kommer att fatta, oavsett grad av läsförståelse.

Sedan 2009 finns språklagen och efter det så har Västerås stad lite information på hemsidan men inget om de beslut som tas. Klarspråk menas att språket är vårdat, enkelt och begripligt. Därutöver behöver det också finnas texter som är på lättläst.

Det är dags att Västerås också ser till att öka förståelsen för kommunala beslut och att också sammanfatta ärenden på lättläst.

Klicka här för att läsa mer: