Västerås har en fantastisk tillgång i Svartån och ådalen från Västerås till Skultuna. 

Vi har vid ett flertal tillfällen lyft frågan om att vi måste utreda möjligheten till ett promenadstråk längs hela Svartån mellan Västerås och Skultuna. Delar av denna sträcka är det redan idag grusad gångväg men för att kunna komma hela vägen till Skultuna krävs överenskommelser med markägare och en undersökning om på vilken sida det är lämpligt att ha en gångväg. Det kan också vara så att gångvägen behöver vara på olika sidor på olika sträckor. Enklare träbroar skulle göra det möjligt att gå över ån för att på så sätt få en gångväg hela vägen mellan Västerås och Skultuna. Gångvägen behöver inte snöröjas på vintern utan kan vara en grusad väg där det går att både, gå, cykla och rida. På lämpliga platser behöver det också finnas bänkar för att kunna vila och njuta av utsikten.En annan sträcka längs Svartån.

Klicka här för att läsa mer: