Nu får vi ordning

på Sverige

Program
Fördjupningsprogram city
City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. I en levande stadskärna finns offentlig service och konkurrenskraftigt utbud av butiker, besöksnäring, kulturupplevelser och annan kommersiell service. Evenemang som staden är delaktig i placeras med fördel i city. Läs mer genom att trycka här:
Fördjupningsprogram Skola till arbetsliv
I Moderaternas Västerås präglas skolan av kunskap, trygghet och studiero. Vi moderater vet att skolan är avgörande för elevers framtida möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Därför måste politiken ta ansvar och ha målet klart för sig, varenda elev ska klara skolan. De politiska nämnderna skapar förutsättningar och sätter upp ramarna, men det stora arbetet görs av lärare, pedagoger, rektorer och andra medarbetare som på olika sätt arbetar med våra elever.  Läs mer:
Utanförskapsprogram Moderaterna
I Västerås är det 20 000 invånare i arbetsför ålder som inte är i självförsörjning utan är ibehov av bidrag från kommunen eller staten. Att vara i självförsörjning innebär att man haren bruttoinkomst som överstiger 15 500 kronor per månad. För att bryta utanförskapetbehöver fler västeråsare gå från otillräckliga arbetsinkomster och bidragsberoende tillsjälvförsörjning. Och Västerås behöver skapa fler arbetstillfällen i staden genom att förbättranäringslivsklimatet för våra arbetsskapare. Läs mer genom att trycka här eller ladda ned programet:
  • 1
  • 2