Program
Fördjupningsprogram Skola till arbetsliv
I Moderaternas Västerås präglas skolan av kunskap, trygghet och studiero. Vi moderater vet att skolan är avgörande för elevers framtida möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Därför måste politiken ta ansvar och ha målet klart för sig, varenda elev ska klara skolan. De politiska nämnderna skapar förutsättningar och sätter upp ramarna, men det stora arbetet […]
Utanförskapsprogram Moderaterna
I Västerås är det 20 000 invånare i arbetsför ålder som inte är i självförsörjning utan är ibehov av bidrag från kommunen eller staten. Att vara i självförsörjning innebär att man haren bruttoinkomst som överstiger 15 500 kronor per månad. För att bryta utanförskapetbehöver fler västeråsare gå från otillräckliga arbetsinkomster och bidragsberoende tillsjälvförsörjning. Och Västerås […]
Fördjupningsprogram trygghet
Att återupprätta tryggheten i Västerås är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar. Både kvinnor och män, unga som gamla, ska kunna gå ut på kvällen utan att känna sig rädda i såväl citykärnan, parker och i våra bostadsområden. Kriminella gäng ska kartläggas och lagföras. Västerås ska bort från Polisens lista över kommuner som har så kallade […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se