En kategori barn som vi sällan talar om är särskilt begåvade barn. Skolan och inte minst elevhälsan har erfarenhet av att identifiera de elever som har svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Samma arbetsgång kan användas som en del i att identifiera vilka elever som har en särskild begåvning och som skulle behöva ytterligare stimulans och utmaningar. 

Klicka här för att läsa mer: