Västerås är mitt i en lågkonjunktur med hög inflation och en svag krona. Det drabbar många västeråsare, företag och Västerås stad. Det är också tufft för många att få ihop hushållsekonomin. Flera företag kämpar för sin överlevnad särskilt inom byggbranschen. Västerås stads skatteintäkter ökar för 2024 och staden har också fått en ökning av statsbidragen. Med anledning av detta krävs det tydliga prioriteringar.

Vänsterstyret i Västerås med partier från både vänster till höger klarar inte av att göra nödvändiga prioriteringar utan använder stora engångsintäkter som ökad utdelning från Mälarenergi för att finansiera driften för stadens verksamheter. Det är inte långsiktigt hållbart eftersom också Mälarenergis resultat försämras. Vi har därför valt att använda det för engångssatsningar som att åtgärda bristande underhåll. Därutöver kompenseras inte Fastighetsnämnden för kostnadsökningar på ca 35 miljoner som kommer att leda till hyresökningar och är ett dolt sparbeting. Utöver detta är stadens resultat satt till 0. Det finns inget utrymme för ytterligare konjunkturnedgång eller om prognostiserade skatteintäkter blir lägre.

För oss moderater handlar det istället att prioritera de viktigaste uppgifterna i Västerås, som trygghet, utbildning och omsorg, samtidigt som vi måste värna hushållens och företagens ekonomi. Varje skattekrona måste användas rätt och tidigare felbudgeteringar åtgärdas.

Tryck här för att läsa mer