Moderaternas mål om en polistäthet på genomsnittlig EU-nivå, innebär ca 10 000 fler poliser (exklusive civilanställda) i Sverige. Bara i Västmanland blir ökningen 270 poliser. Det är en ökning med närmare 50 % och skulle naturligtvis göra väldigt stor skillnad.


Polistätheten i Sverige hör till de lägsta i Europa, med motsvarande 200 poliser per 100 000 invånare. Den genomsnittliga polistätheten i Europa ligger idag på drygt 300 poliser per 100 000 invånare. Åtta av tio poliser uppger att deras avdelning har alldeles för dålig bemanning för att klara av uppdraget. 

Sveriges poliser behöver få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. För att klara upp fler brott behöver polisen förstärkning, vilket kräver reformer. Polisen måste få möjlighet att fokusera på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott, vilket kräver en effektivisering av polisens organisation. Samtidigt måste fler söka sig till polisyrket. Därför förespråkar Moderaterna högre polislöner och betald polisutbildning.