Att återupprätta tryggheten i Västerås är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar. Både kvinnor och män, unga som gamla, ska kunna gå ut på kvällen utan att känna sig rädda i såväl citykärnan, parker och i våra bostadsområden. Kriminella gäng ska kartläggas och lagföras. Västerås ska bort från Polisens lista över kommuner som har så kallade utsatta områden i Sverige.

Läs hela programmet här