Erikslund är Sveriges tredje största shoppingcentrum. Vi har många externa besökare och handelsområdet lockar turister. Handel är många ungdomar och nya västeråsares första kontakt med arbetslivet. Det ger många den
första foten in på arbetsmarknaden.

Läs mer