Västerås låg på en föga hedrande plats 124 när Svenskt Näringsliv 2018 rankade företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Det är ett underkänt betyg för en stad som Västerås, med goda förutsättningar mitt i Mälardalen, och med en gammal industritradition. Vi var inte ens bäst i Västmanland, utan Hallstahammar
låg före på plats 92. Alltså krävs en uppskärpning.

Läs mer