Många barn går på fritidsgårdar efter skolan. Skolan har inte idrott på schemat i den utsträckning som barn borde röra sig. Att barn lär sig bättre i skolan och får en mer meningsfull fritid med idrott och rörelse är känt.

Läs mer