Det är dags att ta vara på denna pärla och planera ett promenad- och cykelstråk mellan Västerås och Skultuna. Detta stråk skulle också kunna planeras så att det även blir möjligt för ryttare att använda (det är många
som har häst i området).

Läs mer