Det bor många på de olika asylboendena som säkert skulle finna det mycket meningsfullt att få tillgång till en odlingslott där de går att odla grönsaker, frukt och blommor. Vi vet av erfarenhet att många nyanlända är
mycket intresserade av att få odla. Staden bör därför se över möjligheten att ställa i ordning ett lämpligt antal odlingslotter.

Läs mer