Idag är Sverige ett blandat och multikulturellt samhälle. Det finns människor som har invandrat till Sverige från olika länder med olika traditioner och kulturer. De försöker att komma in i ett nytt samhälle med helt andra normer
och värderingar, traditioner och kulturer.

Läs mer