10 april 2018 ställde sig samtliga partier i Konstitutionsutskottet bakom alliansens riksdagsmotion om att införa ett utvidgat tjänstemannaansvar. Syftet med detta är att skärpa det straffrättsliga ansvaret vid tjänstefel och därmed stärka medborgarnas förtroende för offentlig verksamhet och i allmänhet stärka
rättssäkerheten.

Läs mer