30 % av eleverna i Västerås lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. 20% av eleverna har inte behörighet att gå ett gymnasieprogram. Detta är ett stort orosmoln för Västerås inte bara för de individer som inte klarar kunskapskraven utan för samhället som helhet. Dessutom får vi inte glömma alla elever som kan mer och som idag inte får den kunskapsutmaning de har rätt till.

Läs mer