Alla asylsökande får en statlig ersättning, kallad LMA-ersättning. När en nyanländ sedan fått sitt uppehållstillstånd, och därefter bosätter sig i en kommun, så upphör denna ersättning.

Läs mer