1919 hölls det första allmänna kommunvalet i Västerås när kvinnor hade rösträtt. Vitalar ofta om första gången det var allmänna val i Sverige som när det var val till riksdagen 1921 men innan dess hölls allmänna val till kommunfullmäktige runt om i Sverige.

Läs mer