Lagen om valfrihet (LOV) innebär att Västerås stad kvalitetsgranskar olika utförare av en verksamhet. Verksamheter som uppfyller kvalitetskraven får därefter utföra tjänster till västeråsare som efter behovsprövning har rätt till
en viss tjänst.

Läs mer