Handel är många ungdomar och nya västeråsares första kontakt med arbetslivet. Det ger många den första foten in på arbetsmarknaden. Handeln är en viktig bransch för Västerås. Våra externhandelsområden lockar många
besökare från grannlän och Erikslund är Sveriges tredje största shoppingcentrum.

Läs mer