Att skapa en aktivitetsyta bör kunna kan ske relativt omgående. På sikt behövs ytterligare aktivitetsytor i Gäddeholm. Behov finns även i andra stadsdelar.

Läs mer