Nu pågår en process där valfriheten inom hemtjänsten begränsas och försvåras. Äldrenämnden fattar beslut som försvårar för befintliga hemtjänstföretag och begränsar möjligheten för nya hemtjänstföretag att etablera sig.

Läs mer