Näringslivsklimatet i Västerås fortsätter att försämras. Västerås sjunker i Svenskt näringslivs ranking. Åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande nivå, men varje nämnd i staden behöver också rannsaka sig själva. I de flesta nämnder finns det åtgärder att vidta, och många mindre åtgärder kan sammantaget betyda mycket för att förändra den upplevda attityden från kommunen gentemot näringslivet och företagens villkor.

Läs mer: