Underhållet av vägar och gator är gravt eftersatt i Västerås. Stadens revisorer anger i en granskningsrapport att underhållsskulden uppgår till 1400 miljoner och att det eftersatta underhållet resulterar i avsevärd kapitalförstöring. En konsekvens av det eftersatta underhållet är bl.a. att det finns en stor mängd så kallade potthål. Vissa är så djupa att de kan skada bilar eller förorsaka olyckor. Även underhållet av cykelbanor är eftersatt med risk för olyckor på grund av bl.a. potthål.

Läs mer