Under 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att kommuner ska ta emot ett visst antal nyanlända som fått uppehållstillstånd och erbjuda dem SFI undervisning och bostad.

Läs mer