Den administrativa börden för dagens lärare är ett ständigt diskussionsämne i de flesta samhällspolitiska kretsar. Här har Moderaterna och Alliansen i olika skeden presenterat en rad förslag för att underlätta lärarnas arbete.

Läs mer