Västerås stad och dess helägda bolag lägger varje år mycket stora summor på upphandlingar av varor och tjänster. Det handlar om belopp i miljardklassen.

Läs mer