Kommunfullmäktige den 4 maj föreslås godkänna Västerås Strategiska Fastigheter AB ́s förslag till försäljning av Elledningen 3 och Härdsmidet 1. Vi moderater stödjer en försäljning av dessa fastigheter. Fastigheter som inte
är av strategisk betydelse långsiktigt för Västerås stad ska staden inte äga.

Läs mer