Västerås växer och står inför flera utmaningar. Flera viktiga byggprojekt pågår och planeras, projekt som kommer att förändra stadsbilden på ett avgörande sätt. Ett nytt resecentrum att placeras, och nya stadsdelar kommer att växa upp på Kungsängen, i Kopparlunden, på Ängsgärdet och i Sätra.

Läs mer