För Västerås framtid krävs att vi har ett väl fungerande innovationssystem. Ett innovationssystem som stödjer och ger förutsättningar för idéer och företag att utvecklas. Det handlar både om nya idéer och företag men också om etablerade företags förutsättningar att växa.

Läs mer: