I Västerås är det 20 000 invånare i arbetsför ålder som inte är i självförsörjning utan är i
behov av bidrag från kommunen eller staten. Att vara i självförsörjning innebär att man har
en bruttoinkomst som överstiger 15 500 kronor per månad. För att bryta utanförskapet
behöver fler västeråsare gå från otillräckliga arbetsinkomster och bidragsberoende till
självförsörjning. Och Västerås behöver skapa fler arbetstillfällen i staden genom att förbättra
näringslivsklimatet för våra arbetsskapare.

Läs mer genom att trycka här eller ladda ned programet: