Västerås kallar sig Mälarstaden och är starkt knuten till vattnet med sitt läge. Bostäder har byggts i sjönära, attraktiva lägen. Etableringar inom näringsliv och föreningsliv vill vara med och dra glädje och nytta av Mälaren. Både västeråsare och besökare söker sig till Mälaren för fritid och rekreation.

Läs mer: