Det har tagits fram en ny modell för budget i Västerås. Det innebär att vi politiker får bra underlag som visar kostnader för stadens olika verksamheter i jämförelse med andra kommuner. Den visar också på vilka volymkompensationer utifrån hur staden växer och utvecklas. Modellen är inte helt implementerad och budget 2022 visade att underlaget för olika partiers budgetar varierade utifrån om de använde nya beräkningsmetoder eller tidigare. Oavsett så har vi ett omfattande underlag.

Tryck här för att läsa mer: